хьо

Найдено: 45731 mp3 треков
[05:37] Рамзан Абумуслимов - ☜♥☞Imana al'Abad☜♥☞деггара хьо ела елча дуне сирла дола суна
[05:06] Альбина Салимгереева - Хьо ган ас сатесна
[03:06] Исмаил Мусхабов - Сан яц хьо
[03:02] Джамиля - Йиш ялар, дависарг кира д1абелла хьо везаш догу дог хьуна д1агайта...
Йиш ялар, да виссарг, Iуьйренин сана,

Йиш ялар, да виссарг, суьйренин сана,

Йиш ялар, да виссарг, кийра дIабелла,

Хьо везаш догу дог хьуна дIагайта.

Дешнашца, хабаршца Iехийра ахь со,

Хумма дац, хьомениг, замано нисдо,
.
Зама ма дIайоьду, доьду хи сана,

И дерриг нисдийр ду кхоьллинчу Дала.

Сунна хьо везара, хIинца а веза,

И безам бохуриг доккха дош хилла,

Хьуна ма мотталахь, со хьайха яьлла,

Кхин безам ца карош со гIийла лела.

Хьо декъала ма войла эра дац хьуна,

Езачух хьегийла эра дац хьуна,

Со-м хьалхе яьккхира ахь безамах, ирсах,

Хьо хьайна вехийла кхечуьнца гIоза.

Диц ма де, хьо хир ву сан деган ойла.

Йоьду со яллалца хьо воцчохь лела,

Хьайн делахь, дог хьостуш, тIаьххьара дош ала,

Вай вовшийн кхи гур дац, хьо марша Iайла.

Йиш ялар, да виссарг, Iуьйренин сана,

Йиш ялар, да виссарг, суьйренин сана,

Йиш ялар, да виссарг, кийра дIабелла,

Хьо везаш догу дог хьуна дIагайта.
[04:12] Саламбек Тайсумов - Ма хьежа хьо соьга (M95)
[02:50] Лоам - Хьо йоацащ
[04:42] Сулейман Хамзаев - Хьо гаре са тесна (M95)
[03:39] Хеда Хамзатова - Нана хьо
[03:50] Элина Дагаева[http://musvk.ru] - Дукха ваха хьо Для загрузки воспользуйтесь ссылкой ----->>>>>> http://musvk.ru/%DD%EB%E8%ED%E0+%C4%E0%E3%E0%E5%E2%E0.html
[13:34] Халид - ва 1еси дяг1 хьо
[03:40] Ильяс Аюбов - Теша хьо
[04:09] Эльбика Джамалдинова - Хьо везаш яра (New 2013)
[04:05] Сулейман Хамзаев - ДоттагIий хилий вай хIинца.. Ца доьжна вайшинна юккъера сий.. Хазахета хьо йогIуш яйча.. Вай яхна мерза хан, йиц ца ло и..
[03:44] Неизвестен - Д1авахча хьо
[03:00] Руслан Наурбиев и Тамара Яндиева - Шуточная - Врешь, не уйдешь - Хьо Хитiа Еча
Шуточная (Хьо сайрен хит1а еча)

Хьо сайрен хит1а еча,
Ц1аста к1удал* ва хинна
Со хьоца вог1аргва
Дари дадада.
Со хьоца вог1аргва
Дари дадада.

Ц1аста к1удал ва хинна,
Хьо соца ва веча,
Хичара чкъаьра ва хинна,
Со хича ва г1оргъя
Дари дадада,
Со хича ва г1оргъя
Дари дадада.

Хичар чкъаьра ва хинна
Хьо хича ва яхча
Чкъаьра лувца з1ак хинна,
Хьо лаца со воаг1аргва
Дари дадада.
Хьо лаца со воаг1аргва
Дари дадада

Чкъаьрий лувца з1ак хинна,
Со лаца хьо веча,
Сийна кхокха ва хинна,
Со сигал ва г1оргъя
Дари дадада.
Со сигал ва г1оргъя
Дари дадада.

Сийна кхокха ва хинна
Хьо сигал ва яхча,
1аьржа морха ва хинна,
Со духьал воаг1аргва
Дари дадада.
Со духьал воаг1аргва
Дари дадада.

1аьржа морха ва хинна,
Хьо духьал ва веча,
Баьца буртальг ва хинна,
Со лаьтта йожаргъя
Дари дадада.
Со лаьтта йожаргъя
Дари дадада.

Баьца буртальг ва хинна
Хьо лаьтта йежача,
Ц1е борг1ал ва хинна,
Хьо баа со вог1аргва,
Дари дадада.
Хьо баа со вог1аргва,
Дари дадада.

Ц1е борг1ал ва хинна,
Со баа хьо веча
Тикан даьре ва хинна,
Со тикач йожаргъя
Дари дадада.
Со тикач йожаргъя
Дари дадада.

Тикан даьре ва хинна
Хьо тикач йежача,
Дошо ахча ва хинна
Хьо эца со вог1аргва,
Дари дадада.
Хьо эца со вог1аргва
Дари дадада.

Дошо ахча ва хинна
Со эца хьо веча,
Шийла дакъа ва хинна,
Со каш чу йожаргъя
Дари дадада.
Со каш чу йожаргя
Дари дадада.

Шийла дакъа ва хинна
Хьо каш чу йежача,
К1ай мерчи ва хинна,
Со хьог1 ва хьарчаргва,
Дари дадада.
Со хьог1 ва харчаргва,
Дари дадада.

* Ц1аста к1удал - кувшин медный для носки воды
[02:37] 95 Ислам 95 - ЕЛА ЛОХЬА ХЬО
[05:01] Неизвестен - YouTube - Hamas Rap - Хьо Москва ва гlертш вуй
[03:14] ♫♪ Билухаджи Дидигов - Хилахь лор сан (Доьху хьоьга, хилахь лор сан, хаац суна-м хьанна карор Лело дарба, хьо йоцчунна, язъеллачу сан цамгарна.)
[05:19] Сулейман Хамзаев - Хьо Гаре Са тисна
Шерашца ях елла суна
Бух боцу и 1аьржа буьйса
Ойланаш цо соьга йойту
Ца вуьтуш набарна товжа
Куьг кховди кхаьчначохь суна
Седарчий къагийна цо
Тийначу ураман новкъахь
Бетта нур цо 1ена до
Куьг кховди кхаьчначохь суна
Седарчий къагийна цо
Тийначу ураман новкъахь
Бетта нур цо 1ена до
Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна
Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна

Тамашин,тамашин хета
Хьо ца гуш д1аэхна хенаш
Сирла де кхуьйлина хета
Лоьху хьо саммах а,г1енахь
Хьоьца бен доцуриг сайна
Дахарехь кхи ирса ца лехна
Дуьненан бахам ца боьхуш
Ас сайна хьо герга ехна
Хьоьца бен доцуриг сайна
Дахарехь кхи ирса ца лехна
Дуьненан бахам ца боьхуш
Ас сайна хьо герга ехна
Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна
Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна

Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна
Амма сан кийрарчу дагна
Хьо йоцуриг х1умма ца эшна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна
Безаман суьйре т1е йеъчи
Хьо гаре даиман са тесна
[03:48] Руслан - Хьо йолчу некъахь
[02:11] Лечиев Хасан - Хаза ю бохуш юцара хьо
[04:03] ♥ТАТЕВИК♥AMIR FT MC MAGA - Хьо генахь ю (B.CH.S)
[03:15] Исмаил Мусхабов - Валлалц йижи хьо са дагчу
[02:52] ♫ Чеченец - Суна хаза хитира хьо
[04:06] Элиза Бетирова - Хьо вицелла
[02:44] IceHabe - Са бе хьо езар ма хилахьа
[04:05] Макка Межиева - Нуки Вацара Хьо
[04:27] Мадина Евлоева - Нана(хьо суна еза)
[03:11] Гр. Марафон - Гаьнна Е Хьо
[03:10] Малика Алдамова - Хьо везарна
[03:23] Ильяс Аюбов - Ёлахь хьо
[00:26] / - лалалала хьо еза суна
[06:15] Хасан Мусаев - Еза хьо
[03:31] Султан Исламов - Йиц ца ло хьо
[31:58] Раиса Турпулханова - Хьо гlоза вехийла
[03:06] Ильяс Эбиев - Гена яьлла хьо
[04:05] WaP.Ka4Ka.Ru - Амина Ахмадова - Хьо везаш халонаш лайна
[03:12] Мансур Кадыров - Еза хьо
[03:33] Валид Гадаев - Вог1у хьо йолчу
[03:32] Сальмира Зубаирова - Лоьху хьо
[03:00] Р. Наурбиев и Т. Яндиева - Хьо хита еча
[04:49] Артур Мусаев - ма хьежа хьо соьга
[04:31] Джамлай - Суна еза хьо
[04:02] Неизвестен - МАККА МЕЖИЕВА - НУКИ ВАЦАРА ХЬО
[03:10] :* - суна хьо веза
[03:12] Лариса Иризиева - Хьо веза са йиш яц
[04:26] Хусейн Израпов - Хьо хьо хьо
[03:00] Марха Тарамова - Ас хьо кьас - Без названия
[03:06] Исмаил Мусхабов - Сан яц хьо
[07:29] Хамас - Хьо Москва ва г1ертш вуй
[03:05] ♔ ~~~ Нохчи К1ант - Хьо бем сейна ас ялор яц
[03:27] Нохчи - Шуточная(Ас хьо югур ю)
[03:53] Элина Дагаева - Дукха ваха хьо
[04:47] 28 Ц1е летта богуш бу нохчи х - 28 Ц1е летта богуш бу нохчи хьо даймохк
[03:43] Измудин Булуев - Сан дагна хьо (M95)
[03:30] Элина Шоипова - Йо1о вадвийр ву хьо
[03:46] Луна Дадашева - Декъала хилла хьо безам
[03:20] Тамила Сагаипова - Хьо сунна вела
[03:35] Тамила Сагаипова - Хьо
[04:18] Audio_007 - Хьо са зезаг
[02:45] Ислам Хариханов - Ас ядина югар ю хьо (M95)
[05:30] Р.Ахмадов - Мел хаза ю хьо
[04:12] Хасан Мусаев - Лоьхур ю хьо...
[04:31] Руслан Дучуев - Хьо йола безамца (New 2016) [M95]
[06:17] рамзан кариев - хьо йиц е ма ала соьга
[04:31] нохчо - беркат йа1 хьо
[04:15] М. Межиева - Нуки Вацара Хьо
[03:45] Расул - Хьо ойла ю са
[03:06] Зарема Ирзаханова - юрт-хьо
[03:47] Асят Хаджимурадва - хьо вуг1ур ву
[03:38] Тамила Сагаипова - Хьо суна ч1ог1а оьшу
[01:45] vk.com/Music95 - Хаза ю хьо
[03:52] Дидигов Билухъаж - Эрна ду хьо суна езар
[03:35] mmm mmm - mmm mmm
[03:45] Ислам Хантемиров - Хьо ю бяхке
[02:35] Югар Ю Ас Хьо Сайна - Югар Ю Ас Хьо Сайна
[02:54] B.CH.S ft MC Maga - Хьо генахь ю
1 куплет
Безаме са туьсуш лела со
Сарахь шовдане кхета хьо
Са даг чохь хьо цхьаъ бе яц
Ас доьху хьоьга теша сьоьх

Припев
Хила безамах хьо хьегар ю
Буьйсана г1енахь со даг туьсар(?) ву
Т1акха хьо кхетар ю
Т1е кхаьча иза т1аьхь хир ду
Коре хи1на хьо йолхар ю
"Мичахь ву?" бохш хьо лелар ю
"Са гат до хьун ас" бохар ду
Ам суна хьо генахь ю

2 куплет
Хьуна гена ваьлла лела со
Бало лела сун ницъ ца ло
Дагна йицлур йоцуг ц1аа хьо
Со кхочур ву хьо йолче ц1а...

Припев
1 куплет - 1 раз

В ожидании любви хожу я
К моему ручье позову тебя
В моем сердце только ты одна
Я прошу верь мне

О былой любви ты будешь тосковать
И ночью во сне меня вспоминать
И когда ты поймешь, будет уже поздно

И сидя у окна будешь плакать думая где я
И «я скучаю» будешь говорить
Но увы ты в далеке от меня (2)

От тебя хожу далеко
Как бы не был я далек не могу забыть тебя
Мое сердце тебя никогда не забудет
Когда нибудь я вернусь к тебе

О былой любви ты будешь тосковать
И ночью во сне меня вспоминать
И когда ты поймешь, будет уже поздно

И сидя у окна будешь плакать думая где я
И «я скучаю» будешь говорить
Но увы ты в далеке от меня (2)
[04:01] Х.Батаева - МИЧАХЬ ХЬО ЛЕЛА
[04:25] ˙˙·٠•♥ ♥Ali DImaev♥ ♡ - ...сирла Со лойлахьа Нохчийчоь Лаиллах илаллах Ларйе Везчу Дала хьо Лаиллах илла
Вэй дегнехь хесташ ю алу
Вэй ирса дейина доь
Ларйойла хо Везчу Далла
Бусулба са Нохчийчоь

Дог доьхна Бер санна г1ила
Оллалой ма хьежа соьг
Ха седале пита сирла
Со лойлахьа Нохчийчоь

Лаиллах илаллах
Ларйе Везчу Дала хьо
Лаиллах иллалах
Бусулба са Нохчийчоь

Йохина хоттор яц гора
Турпалла бей тур бац хоь
Йиш яц дашо малх ха тола
Бусулба са Нохчийчоь

Даш хетта егча сих лета
Маршаллаш къохуьдуш хоьг
Леш болчу хьа къенти метта
Со лойлаха Нохчийчоь

Лаиллахилаллах
Ларйе Везчу Дала хьо
Лаиллах ил
[02:29] Неизвестен - хьо суна езарна сай даггара {на гитаре}...
[06:27] Неизвестный исполнитель - Сога йола хьо
[03:52] Альви Альтемиров - Посвящается Бекхану. Дал даькъал волв хьо! Дал къахетам болб, Дал гешт долд....
[05:34] Батаева - Михачь хьо
[03:30] .. - Ас хьо сайна йоьхар ю (remix)
[02:51] гр.Рани - Хьо бахна безам
[04:25] И.Маашева - Кура а ирсе ю , хьо сан Да волуш!!!!
[04:30] Альбина Салимгереева - Хьо вина де!
[03:43] Хеда Хамзатова - Нана хьо (минусовка)
[04:38] Дагна езна хьо - ................
[05:18] Ильяс Эбиев - Ва хьо ганза (New 2014) [M95]
[04:07] Увайс Шарипов - Хьо лела некъаш
[03:47] Альбина Селигериева - ЙогIу оли ас хьо Iеха во
[04:12] неизвестен - хьо сунам хаз ма ели
[02:37] Асхаб Вахарагов - Хьо са хьоме дуьне ду (New version 2016) [M95]